Menu

Van de Voorzitter

Allereerst wil ik, om te beginnen, het bestuur de complimenten geven hoe zij de afgelopen jaren de fietsclub zonder voorzitter door deze periode hebben geleid. Alle lof ook hoe zij het 50 jarig jubileum feest gestalte hebben gegeven, waar wij als leden genoten hebben van het heerlijke buffet en de muziek.

Dank daarvoor!

Op de feestavond werd ik zelf in een 5 minuten durende bijzondere algemene ledenvergadering voorgesteld als nieuwe voorzitter en met een groot applaus verwelkomd.
Bedankt leden in het vertrouwen.

Ik zal de komende jaren mijn uiterste best doen om met dit bestuur en de vele vrijwilligers ervoor zorgen dat FTCW een club is voor jong en oud, waarbij fietsen en gezelligheid voorop staan.

Verder wens ik ieder een mooi seizoen toe waarin veiligheid en gedrag in het verkeer voorop staan. Tenslotte zijn de leden het boegbeeld van F.T.C. Westland. 

Jan van der Knaap sr.